ERP Sistemi Nedir? ERP Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Erp sistemi nedir konusu özetle, bir işletmenin tüm departmanlarının yönetimini tek platformda birleştirmek olarak tanımlanabilir. Türkçe anlamıyla ‘’kurumsal kaynak planlaması’’ anlamına gelen ERP (Enterprise Resource Planning), işletmelerin iş süreçlerini yönetmek, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve karar alma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bir yazılım sisteminden oluşur. Bu sistem, bir işletmenin finans, satın alma, stok yönetimi, üretim, satış, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi tüm faaliyet süreçlerini erp entegrasyonu aracılığıyla tek bünyede toplayarak yönetim kolaylığı sağlar. Bu sayede, işletme yöneticileri tüm departmanların faaliyetlerini anlık olarak takip edebilir, finansal verileri pratik bir şekilde analiz edebilir ve karar alma sürecini kolaylaştırabilir. Ayrıca bu sistem, Ayrıca bu sistem, işletmelerin kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar ve verimliliği artırır. ERP entegrasyonu oluşturmak için öncelikle gereksinimlerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. ERP sistemine hangi modüllerin ekleneceği, hangi verilerin aktarılacağı ve nasıl bir veri akışı olacağı gibi teknik altyapı ve arayüz unsurları saptanır. Daha sonra etkin ve işlevsel bir arayüz tasarımı yapılır. Arayüz tasarımı entegrasyon platformunun doğru kullanılabilmesi için son derece önem arz eder. Tüm donanımların tamamlanmasının ardından test ve uygulama süreci başlar. Bu aşamada entegrasyon sisteminin işleyişinin doğruluğu ve veri akışının sorunsuz gerçekleştiği test edilerek doğrulanır. Ayrıca veri akışı esnasındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği de kontrol edilen özellikler arasında yer alır.

ERP Sistemlerinin Temel Özellik ve İşlevleri

Erp programı nedir sorusuyla beraber sistemin fonksiyonları da öne çıkan konular arasında yer alır. Bu sistem, işletmelerin operasyonel ve finansal süreçlerini birleştirerek, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için tasarlanır. Uygulama, süreçleri kolaylaştıran, işlemleri pratik hale getiren ve yüksek güvenlik sağlayan altyapı özelliklerini beraberinde getirir.

Merkezi veri tabanı: ERP uygulama altyapıları, işletmenin tüm birimleri arasında veri paylaşımını sağlayan tümleşik bir yapıyla tasarlanır. Bu sayede, departmanlar arasındaki bilgi akışı hızlanarak verimliliğe olumlu katkı sağlanır.

Pratik ve hızlı iş yönetimi: ERP sistemleri, işletmelerin tüm iş süreçlerini tek bir platformda yönetebilmesine olanak tanır. Sipariş, envanter, satış ve pazarlama, finans ve insan kaynakları yönetimi gibi evreler sistem üzerinden yürütülebilir.

Raporlama ve analiz: ERP entegrasyonu, işletme verileri ve raporlarının raporlanarak analiz edilmesine yardımcı olur. Bununla beraber işletmeler, verilere kolay bir şekilde erişerek yönetim kolaylığına sahip olabilir.

Proje yönetimi: Online erp programı şirket departmanlarının yanı sıra, yürütülen mevcut projelerin bütçe, kaynak ve ekip gibi faktörlerinin gözlemlenmesi ve yönetilmesine de zemin hazırlar. Tüm bu işlev ve fonksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda, sistemin işletme verimliliğini artırması, yönetim yükünün hafifletilmesi, daha doğru kararların alınması gibi kritik süreçlere olumlu katkı sağladığı görülebilir. Teknolojinin hayatın her alanına dahil edildiği ve ihtiyaç haline geldiği günümüzde, yaşamı kolaylaştıran ve gizli bilgileri güvenlik altına alan bir kullanım deneyimi sunar.

ERP Entegrasyon Hizmeti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmelerin doğru entegrasyon uygulamasını seçmeleri, uzun vadede operasyon performansını etkileyebilecek kritik bir karar süreci olabilir. Erp entegrasyonu nedir sorusuyla beraber sistem tercihinde bulunurken dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar bulunur. Hassas verileri koruyabilen güvenlik özelliklerine sahip sistemler önem sıralamasında ilk sırada yer alır. Ardından, işletmenin mevcut faaliyet süreçlerindeki gereksinimleri belirlemesi gerekir. Bunun yanı sıra, sistemin işletme ile senkronize bir şekilde genişleme sergileyerek, daha fazla veri ve ek işlevi sorunsuz yönetmeye uygun olması oldukça önem arz eder. Ayrıca banka erp sistemleri ve işlevlerinin işletmenin kullandığı diğer yazılım sistemleri ile senkronize sağlaması gerekir. Sistem sağlayıcısının, karşılaşılabilecek olası altyapı problemlerinde güvenilir ve yeterli bir destek sağlamasından emin olmak da faaliyet süreçlerinin sekteye uğramaması için son derece önem arz eder. Diğer yandan kullanıcının verimli bir yönetim sürdürebilmesi noktasında fonksiyonel arayüz tercihleri, kullanım kolaylığı sağlayabilir.

ERP Uygulamasında Güvenlik ve Gizlilik Esasları

ERP sistemleri, artan verimlilik, iyileştirilmiş veri tabanı ve kolay hale gelen yönetim süreçleri gibi birçok fayda sağlarken, gizlilik ve güvenlik riskleri de barındırabilir. Erp yazılımı nedir ve nasıl uygulanır gibi konularla beraber, sistem kapsamındaki verilerin güvenliğini sağlayan birkaç temel faktör bulunur.

Kimlik doğrulama ve erişim izinleri: Bu noktada işletmenin ERP sistemi içindeki verilere hangi kullanıcıların erişim izni olacağı belirlenir. Veri erişimini kısıtlamak için sistem içerisinde kullanıcı rolleri oluşturulabilir. Kimlik doğrulama ve güçlü parola prosedürleri ile güvenli erişim sağlanabilir.

Veri güvenliği: ERP altyapıları önemli miktarda gizli veri içerebilir. Mevcut veri kaybını ve olası kötü niyetli erişimleri önlemek için yedekleme ve kurtarma tedbirleri oluşturulur.

Altyapı güncellemeleri: Banka erp entegrasyonu sistem altyapısında güvenlik noktasındaki sürdürülebilirlik için sık sık güncellemeler uygulamak gerekir. Güncellemelerin aksaması sistem içinde güvenlik açıklarına yol açabilir.

Kullanıcı eğitimi: Kullanıcıların güvenlik ve gizlilik politikalarındaki farkındalığı, sistemin korunmasında kritik önem taşır. Hangi durumlarda risklerle karşılaşılacağını bilmek, altyapı güvenliğini pekiştirir.

İzleme ve Denetim: ERP sisteminin düzenli olarak izlenmesi ve denetlenmesi, potansiyel güvenlik ihlallerini belirleyebilir ve iş verilerine yetkisiz erişimi önleyebilir. Denetleme, erişim günlükleri, başarısız oturum açma girişimleri ve sistem etkinliği gibi işlemleri kapsayabilir. ERP sistemleri kullanırken, olası riskleri önleyebilmek için bu tür güvenlik politikaları tercih edilebilir.

Finstant ile en kolay şekilde banka işlemlerinizi gerçekleştirin.

Açık Bankacılık Platformu Finstant ile Tüm Bankalar Tek Ekranda

Tüm bankalardaki bakiye, hesap ve pos hareketlerinizi ister Web, ister Mobil uygulamadan anlık olarak görüntüleyebilir, ERP veya muhasebe programlarınıza anında aktarabilirsiniz.