Banka Entegrasyonu Nedir?

Fintech teknolojilerindeki gelişmeler; açık bankacılık kavramının hem bankaların hem işletmelerin gündeminde yer almasını sağlamıştır. Peki, banka entegrasyonu nedir ve nelere destek olur?

Açık bankacılığın oluşturduğu yenilikler, finansal anlamda işletmelere sayısız otomasyon süreci sağlamaktadır. Banka entegrasyonu ile işletmelerin finans işlemleri yapılırken otomatik veriler taranarak finans işlemlerin ve raporlamaların hızlı ve kolay bir şekilde yapılması sağlanır. Taranan ve düzenli bir şekilde raporlanan bu veriler, bir ortamda toplanarak muhasebeye dayalı yazılımlara otomatik bir şekilde aktarılır. Böylece banka entegrasyonu gerçekleştirilir.

“Banka entegrasyonu nasıl yapılır?” sorusu özetle şu şekilde cevaplandırılabilir: Banka entegrasyonu tüm banka hesapların gerçekleşen hesap hareketlerinin, CRM, ERP ve muhasebe benzeri yazılımlara otomatik olarak aktarılmasıdır. Bu işlem yapılmadan önce tüm banka hesapları tek platform altında toplanarak tek veri hâline getirilerek entegre edilir. Entegrasyonun ardından veriler API üzerinden CRM, ERP ve muhasebe yazılımlarına aktarılarak tek bir ortamda görüntülenebilir.

Banka entegrasyonu yapılarak finansal alandaki süreçler, daha verimli hâle getirilebilir. Örneğin finansal bir verinin kime gittiği kimden geldiği ne için geldiği ve gittiği tüm açıklamaları ile bir ortamda yer aldığı için finansal açıdan veri akışı hem kolaylaştırır hem de güvenli hâle getirir.

Banka Entegrasyonunun Avantajları Nedir?

Finansal entegrasyon yapmak işletmelere birçok avantaj sunar. Bu avantajlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

● Banka entegrasyonu yapılarak tüm finans hesaplar tek platformda toplanır. Bu sayede tüm finansal işlemler, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

● Banka entegrasyonu sayesinde hesapların tamamı aynı anda takip edilebilir. Bu durum, finansal açıdan tüm hesapların takibini kolaylaştırır.

● Banka entegrasyonu yapıldığında tek hesapla internet ortamında tüm hesaplara aynı anda ulaşılabilir. Bu durum işletmeler için zaman ve mekân kısıtlaması olmadan finans hesaplarına erişimi kolaylaştırır.

● Banka entegrasyonu sistemi ile işletmeler, banka hesaplarını CRM, ERP ve ön muhasebe uygulamalarına kolay bir şekilde entegre edebilir. Sistem içerisinde yer alan hesap bilgileri otomatik olarak banka entegrasyon sistemine aktarılır.

● Banka entegrasyon sistemi ile cari hesap ve para transferi gibi işlemler, kolay bir şekilde eşleştirilebilir.

● Banka entegrasyon sisteminde eşleştirmeler otomatik yapıldığı için tahsilatların ve ödemelerin yapılıp yapılmadığı işletmeler tarafından anında tespit edilebilir. ● Banka entegrasyonu sistemi içerisinde tüm veriler, tek ekranda toplanabilir ve çalışılan bankaların tüm hizmetleri tek bir yerden takip edilebilir.

Banka ERP Entegrasyonu Nedir?

Banka entegrasyonu yapılırken işletmelerin finansal bilgilerinin otomatik olarak belirli bir yazılım sistemi üzerine aktarılmasına banka ERP entegrasyonu denilir. Otomatik olarak yapılan bu işlem, firmaların birlikte çalıştığı tüm bankaları aynı ERP sistemi üzerine aktararak güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturur. Kısaca ERP entegrasyonu, işletmenin kullandığı tüm bankaları aynı platformda toplayan bir uygulamadır.

Banka entegrasyon programları işletmelerin bankalardaki POS hareketlerini, hesap hareketlerini, tüm muhasebe ve ERP uygulamalarını entegre eder. ERP’ye aktarılan finansal bilgiler, banka entegrasyonu olarak adlandırılır. Peki birden çok bankayla çalışan işletmeler finansal bilgilerini aynı anda nasıl ERP’ye aktarabilirler? Birden fazla banka ile finansal iş yürüten işletmeler, açık bankacılık sistemini kullanarak tüm bankalardaki finansal işlemlerini tek bir platforma aktararak tek portal üzerinden tüm finansal işlemlerini ERP’ye entegre edebilirler.

İşletmenizde banka entegrasyonu yapmak istiyorsanız ERP kullanarak banka entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. ERP programları işletmelerin muhasebe işlemleri için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Online Banka Entegrasyonu Nedir?

Online banka entegrasyonu, işletmeleri, banka hesaplarında gerçekleşen hesap hareketleri ve ilgili hesaplardaki işlemleri ERP benzeri yazılım sistemlerine aktarılmasıdır. Online banka entegrasyonu yapılırken işletmelerin kullanmış olduğu tüm banka hesapları otomatik olarak tek portalda birleştirilerek veri olarak düzenlenir.

Online banka entegrasyonu sistemi içerisinde bankaların sağlamış olduğu web hizmetleri üzerinden tüm bankacılık işlemleri online olarak gerçekleştirilebilir. Bu sistem ile tüm finansal işlemler, tek ekranda toplanır ve aynı anda görüntülenebilir. Aynı zamanda tüm işlemlerin muhasebeleştirilmesi de sağlanır. Bu yöntemle işletmeler ödeme, tahsilat, çek tahsilatı ve virman benzeri tüm nakit işlemlerin muhasebesini ERP programı üzerinden online yapabilir. Bu sistemde finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi vergi numarası, IBAN ve T.C. kimlik numarası üzerinde sağlanır. Aynı zamanda finansal piyasaların entegrasyonu hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği gibi finansal tüm tanımlamaları kullanıcının kendisi kolayca yapabilir.

Online banka entegrasyonu banka kullanıcılarının hayatında giderek artan bir şekilde yer almaktadır. Finansal entegrasyon diye de nitelenen bu teknoloji rekabetçi pazar ortamı da yaratarak yeni uygulamaları kullanıcılara sunmaktadır.

Finstant ile en kolay şekilde banka işlemlerinizi gerçekleştirin.

Açık Bankacılık Platformu Finstant ile Tüm Bankalar Tek Ekranda

Tüm bankalardaki bakiye, hesap ve pos hareketlerinizi ister Web, ister Mobil uygulamadan anlık olarak görüntüleyebilir, ERP veya muhasebe programlarınıza anında aktarabilirsiniz.